خدمات روستایی


 1. نرم افزار مدیریت دهیاری ترز :
 2. اتوماسیون بخشداری ( شبکه ملی دهیاری )
 3. طراحی سایت:
  1. طراحی سایت روستایی
  2. طراحی سایت دهیاری
  3. طراحی سایت بخشداری
  4. طراحی سایت تعاونی دهیاری
 4. ارائه سامانه پیامک اطلاع رسانی روستا
  1. سامانه پیامک دهیاری
  2. سامانه پیامک روستایی
  3. سامانه پیامک بخشداری
  4. سامانه پیامک تعاونی دهیاری
 5. نرم افزار مدیریت قبض آب روستایی ( مدیریت قبوض آب مانند آبفار )

 پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011