۳۰ ميليارد تومان اعتبار صندوق ذخيره ارزي براي آبرساني به روستاهاي خراسان جنوبي اختصاص يافت

۳ خرداد ۱۳۹۶
آبرسانی روستایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: امسال از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی ۳۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های
آب و فاضلاب روستایی کشور در نظر گرفته شده که سهم استان بیش‌ از ۳۰ میلیارد تومان است.

علی‌اکبر بسکابادی در بازدید طرح‌های آبرسانی روستایی در بیرجند اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری سه ردیف اعتبارات بسیار خوب برای آب و فاضلاب روستایی دیده شده است.

وی به اعتبارات صندوق ذخیره ارزی کشور اشاره کرد و گفت: این اعتبارات تنها به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد و شرکت آب و فاضلاب روستایی یک شرکت 100 درصد دولتی بوده اما با پیگیری‌های مقام معظم رهبری و دولت این مشکل رفع و از این صندوق اعتباراتی در اختیار شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی برای رفع مشکل آب روستاهای کشور قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال 94 اعتباری بالغ‌ بر 500 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای امر آبرسانی به روستاهای کشور اختصاص یافت که در سال گذشته هزینه شد افزود: با اختصاص 38 میلیارد تومان سهم استان از این محل مشکل 64 روستای استان در بحث آبرسانی حل شد.

بسکابادی بیان کرد: امسال از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی 300 میلیون دلار برای شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی کشور در نظر گرفته شده که سهم استان بیش‌از 30 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: به‌زودی این ردیف اعتباری به استان ابلاغ و ادامه کار آبرسانی به روستاها انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی دیگر از ردیف‌های اعتباری این شرکت ردیف اعتباری مجتمع‌های آبرسانی روستایی در قانون بودجه است تصریح کرد: سال گذشته 350 میلیارد تومان از این محل برای آبرسانی به روستاهای کشور دیده شد که سهم خراسان جنوبی 10 میلیارد تومان بوده است.

بسکابادی یادآور شد: سال جاری نیز از این محل بیش‌از یک‌هزار و 200 میلیارد تومان در سطح کشور برای آبرسانی به روستاها دیده شد که حداقل سهم استان 3 درصد مجموع این اعتبارات است.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه اسفندماه 94 مجلس شورای اسلامی 10 درصد اعتبارات تملک و دارایی استان برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: اگر این میزان اعتبار اختصاص یابد رفع مشکل آب شرب و بهداشتی 93 روستای استان که با تنش و یا بحران آبی روبه‌رو هستند در برنامه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی قرار دارد.

  • ۳ خرداد ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011