دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال 1396

۴ خرداد ۱۳۹۶
حقوق و مزایای دهیاری ها در سال 96

معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اعلام كرد: دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال 1396 به ‌منظور ساماندهي و انتظام‌بخشي به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي دهياران، اعم از تمام‌وقت و پاره‌وقت، و ايجاد وحدت رويه در اين‌خصوص به استانداري ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، سعيد‌رضا جندقيان با بيان خبر فوق اظهار كرد: در اجراي مفاد آئين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور، مصوب1383 هيأت وزيران، و بخشنامه شماره( 253994 مورخ 28/12/1395)وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي، دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال جاري در 18 ماده و دو تبصره از سوي رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد.

وي در خصوص اين دستورالعمل گفت: بر اساس ماده يك اين دستورالعمل، حقوق مبناي دهياران براي دهياري‌هاي درجه 1 تا 6 در بدو به‌كارگيري به ميزان حداقل مزد مصوب شوراي‌عالي كار در هر سال تعيين مي‌شود كه اين رقم در سال جاري روزانه به ميزان 977/309 ريال (سي‌صد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ريال) تعيين شده است و در صورتي‌كه يك‌سال از خدمت دهيار گذشته‌باشد، روزانه يك پايه به مبلغ فوق‌الذكر اضافه خواهد شد.

جندقيان مصوبات شوراي‌عالي كار را در زمينه ميزان كمك هزينه عايله‌مندي و كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار ملاك عمل براي پرداخت به دهياري‌ها دانست و اعلام نمود: كمك هزينه مسكن نيز بر اساس مصوبه 27/08/95 هيات محترم وزيران قابل پرداخت مي‌باشد.

وي افزود: به كليه دهياران كشور فوق‌العاده‌اي تحت عنوان «فوق‌العاده شغل» بر اساس مدارك تحصيلي دهياران تعلق خواهد گرفت كه اين رقم در مورد دهياران با تحصيلات فوق ديپلم به ميزان 5 درصد حقوق مبنا، دهياران با مدرك ليسانس 10 درصد و در مورد دهياران با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر، به ميزان 15 درصد حقوق مبنا خواهد بود.

وي اضافه كرد: همچنين فوق‌العاده‌اي بر اساس درجه دهياري‌، تحت عنوان «مزاياي سرپرستي» پرداخت مي‌شود كه اين رقم در دهياري‌هاي با درجه يك و دو به ميزان 10 درصد حقوق مبنا، در دهياري‌هاي درجه سه و چهار20 درصد و در دهياري‌هاي درجه پنج و شش به ميزان 30 درصد حقوق مبنا تعيين شده است.

جندقيان در ادامه با اشاره به ماده (10) دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران، گفت: حسب شاخص‌هاي كارايي، به دهياران واجد شرايط فوق‌العاده‌اي تحت عنوان «فوق‌العاده كار‌آيي» متناسب با درآمد دهياري، ميزان كارايي و بهره‌وري دهيار و اجراي عمليات عمراني دهياري پرداخت خواهد شد.

وي افزود: شاخص‌هايي كه در اين دستورالعمل براي پرداخت فوق‌العاده كارآيي پيش‌بيني شده، ارزيابي عملكرد دهياري‌ها و پيشرفت عمليات عمراني مي‌باشد.

معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گفت: چنانچه دهياري بر اساس شاخص‌هاي مندرج در نظامنامه ارزيابي عملكرد دهياري‌ها كه پيش از اين از سوي دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور ابلاغ شده، جزء 10درصد از دهياري‌هاي استان كه حايز بالاترين امتياز شده‌اند، باشد با اخذ تأييدية دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ذي‌ربط، دهيار مربوطه از فوق‌العاده كارآيي، به ميزان حداكثر 10درصد حقوق مبناي ماهيانه كه به صورت ساليانه محاسبه و در پايان سال مالي قابل پرداخت مي‌باشد، برخوردار خواهد شد.

جندقيان همچنين اظهار كرد: چنانچه عملیات عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار در این سمت، طبق برنامه‌های مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده‌باشد، به ميزان 5 در هزار بودجه عمراني دهياري، مشروط بر اين‌كه سقف آن از 3 برابر حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل ماهيانه بيشتر نباشد، قابل پرداخت است.

جندقيان همچنين درخصوص نحوه پرداخت اضافه‌كاري به دهياران افزود: با عنايت به درجه دهياري‌ها، به دهياراني كه علاوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظيفه نمايند، اضافه كاري حداكثر به ميزان 40 ساعت براي دهياري‌هاي درجه يك و دو، 60 ساعت براي دهياري‌‌هاي درجه سه و چهار و 80 ساعت براي دهياري‌هاي درجه پنج و شش با تصويب شوراي اسلامي روستا و تاييد بخشدار مربوطه و در صورت تامين اعتبار، با رعايت مقررات قانون كار، قابل پرداخت مي‌باشد.

وي در مورد ساير موارد و مزاياي پيش‌بيني نشده در اين دستورالعمل افزود: قوانين و مقررات مندرج در قانون كار و تامين اجتماعي ملاك عمل براي دهياري‌ها خواهد بود.

جندقيان در پايان تاكيد نمود: اجراي صحيح اين دستورالعمل و نظارت كامل بر آن بر عهده معاونين عمراني استانداري‌هاي كشور مي‌باشد.

فایل پیوست را اینجا ببینید    PDF

  • ۴ خرداد ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011