كتاب حقوق و قوانين روستایی

۲۸ تیر ۱۳۹۶
كتاب حقوق و قوانين روستایی

كتاب حقوق و قوانين روستايي از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور منتشر شد

رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از انتشار چاپ دوم مجموعه دو جلدي حقوق قوانين روستايي ويژه دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستا از سوي انتشارات اين سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، دكتر مهران شيراوند با بيان مطلب فوق گفت: مجموعه حاضر ويراست دوم جلد اول و دوم كتاب حقوق و قوانين روستايي مي باشد كه در سال 1392 توسط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي انتشار يافت.
وي افزود: ويراست دوم اين مجموعه كه توسط سيد عارف موسوي و مصطفي طالشي تاليف، تدوين و گردآوري شده است به دليل ضرورت بازنگري و اعمال قوانين و مقررات جديد و همچنين انتخاب شوراهاي اسلامي روستا و انتصاب دهياران جديد الورود در سال جاري از طريق مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به چاپ رسيد.
شيراوند در زمينه ضرورت بازنگري مجموعه مذكور اظهار كرد: زمينه سازي آشنايي هر چه بيشتر متوليان امور توسعه روستايي با ضوابط و مقررات قانوني و حدود و ثغور وظايف محوله، نقش غير قابل انكاري در قانونمند شدن اجراي وظايف و رعايت حقوق روستاييان دارد؛ بر همين اساس اين مجموعه مشتمل بر قوانيني است كه ناظر بر امور مديريت و توسعه روستايي مي باشد.
وي در ادامه افزود: اين منبع و ماخذ ارزشمند شامل‌ بخش‌هاي‌ متنوعي‌ از جمله‌ قوانين‌، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه‌ ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، شيوه نامه ها و… مي باشد كه با هدف آموزش و آشنايي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص دهياران، اعضاي شوراهاي اسلامي روستا، بخشداران، و فرمانداران تدوين شده است.
شیراوند ضمن تقدیر از مولفان این مجموعه اظهار امیدواری کرد که انتشار کتب کاربردی حوزه های مدیریت شهری و روستائی زمینه ارتقای سطح دانش شغلی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها را فراهم نماید.

 

كتاب حقوق و قوانين روستایی

 

عناوين فصل هاي جلد اول و دوم اين مجموعه به شرح ذيل است:

جلد اول مشتمل بر:
1-كليات و مفاهيم

2- مفاهيم حقوق و قوانين روستايي

3- حقوق و قوانين مدون روستايي

4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه

5- قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي روستايي

6- قوانين و مقررات اراضي روستايي

7- تفكيك و افراز اراضي روستايي

8- نظارت بر ساخت و ساز در روستاها

9- مقررات ملي ساختمان در روستا

10- محيط زيست و پسماند روستايي.

جلد دوم مشتمل بر:
1-قوانين مديريت روستايي (الف: ساختار و تشكيلات- ب:‌ قوانين و مقررات مرتبط با شوراهاي اسلامي روستا- ج: قوانين و مقررات مرتبط با دهياري‌ها- د: امور مالي دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستا)

2- قوانين و مقررات منابع طبيعي

3- قوانين و مقررات تعاون و مشاركت روستايي

4- قوانين و مقررات بيمه هاي روستايي

5- ‌قوانين و مقررات ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي

6- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي

7- ‌قوانين و مقررات آب و آبياري

8- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران روستايي

9- ساير قوانين و مقررات.

شماره تلفن هماهنگی : 09116662208

 

برای مشاهده نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز +راهکار + ابزار  مدیریت روستا

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ بر روی عنوان لینک زیر کلیک کنید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

نرم افزار جامع دهیاری ترز

برای مشاهدهفیلم نرم افزار جامع دهیاری و فیلم نظرات دهیاری

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ بر روی عنوان لینک زیر کلیک کنید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

دانلود کل فیلم راهنمای نرم افزار دهیاری

مشاهده کاتالوگ آنلاین نرم افزار دهیاری ترز

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ بر روی عنوان لینک زیر کلیک کنید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

نرم افزار جامع دهیاری ترز دستیار هوشمند دهیاران

 

  • ۲۸ تیر ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011