عزل دهیار

۱۹ شهریور ۱۳۹۶

پرسش
موضوع : عزل دهيار
سوال :آیا شورای اسلامی روستا می تواند بدون رعایت مراحل ذکر شده در ماده ی ۵۳ آیین نامه اجرایی، تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار (مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۱۱)، دهیار را عزل کند؟
جواب :مطابق تبصره ذیل بند ( م ) ماده ی ۶۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارن مصورت ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن،عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه ی مربوط انجام می شود.

بنابراین چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی روستا به هر دلیلی (از جمله اختلافات خانوادگی و خویشاوندی که ممکن است موجب اخلال در اداره ی روستا شود) به عملکرد یا عملیات دهیاری اعتراض یا ایرادی داشته باشند باید طبق ماده ی ۵۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار، اقدام کنند. عزل دهیار بدون رعایت آیین نامه مذکور ممکن نیست و مغایرت دارد.

  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011