گزارش راه اندازی دهیاری ها

۱۹ شهریور ۱۳۹۶

🔸۷- گزارش راه اندازی دهیاری ها به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۵ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری موظف است فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال نماید؛

همچنین هر گونه تغییر و اصلاحی باید به معونت یاد شده اعلام شود‌. در همین راستا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور مجوز تاسیس دهیاری، گزارش راه اندازی دهیاری های تازه تاسیس منضم به فهرست شماره حساب بانکی دهیاری های راه اندازی شده و اطلاعات مورد تقاضای معاونت امور دهیاری ها را تکمیل و اعلام نماید. لازم به ذکر است که پرداخت هر گونه اعتبار به دهیاری های موضوع این بخشنامه منوط به تکمیل و ارسال گزارش فوق و دریافت آن توسط سازمان و تایید صحت اطلاعات ارسالی استان می باشد.

  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011