پرسش موضوع: بکارگیری افراد بازنشسته در دهیاریها

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

❓پرسش

پرسش موضوع: بکارگیری افراد بازنشسته در دهیاریها

آیا میتوان افراد بازنشسته را جهت تصدی دهیاری های تمام وقت یا پاره وقت انتخاب نمود؟

خیر، مطابق ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴، هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارت خانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است که ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند. 

  • ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011