فرم قرارداد اجاره ماشين آلات دهياري

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
فرم قرارداد اجاره ماشين آلات دهياري

قرارداد اجاره ماشين آلات دهياري به شركت تعاوني و اشخاص حقيقي

فرم قرارداد اجاره ماشين آلات دهياري

 

 

ماده 4: شرايط قرارداد
1. خودرو (هاي) مورد اجاره نزد مستاجر امانت است و مستاجر موظف به استفاده و نگهداري از آن مطابق با مقررات اين قرارداد و استانداردهاي مربوط است.
2. در پايان قرارداد، خودرو مورد اجاره بايد عيناً وفق صورتجلسه تحويل و تحول تنظيمي به دهياري تحويل شود. هر گونه خسارات وارده به خودرو پس از ارزيابي كارشناسي محاسبه و از مستأجر دريافت يا از ضمانت سپرده شده مستأجر نزد موجر كسر ميشود.
3. مستاجر موظف است مباشرتا از خودرو مورد اجاره استفاده كند و حق انتقال بهرهبرداري از آن را درهيچ شرايطي، به غير ندارد.
4. مستاجر اقرار ميكند كه داراي مجوزهاي لازم از مراجع قانوني براي استفاده از عين مستاجره است. و موجر هيچ تعهدي نسبت به ممنوعيتهاي قانوني در استفاده از مورد اجاره ندارد

 

دانلود فرم قرارداد اجاره ماشين آلات دهياري

 

 

 

مدیریت ماشین آلات دهیاری

مدیریت ماشین آلات دهیاری

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011