نحوه واگذاری زمین روستایی

۹ تیر ۱۳۹۷
نحوه واگذاری زمین روستایی

در راستای اجرای آئین نامه تهیه. تفکیک و واگذاری زمین در روستاها ( موضوع ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به متقاضیان به شرح ذیل قابل اجراست.

دستورالعمل شرایط واگذاری

در راستای اجرای آئین نامه تهیه. تفکیک و واگذاری زمین در روستاها ( موضوع ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به متقاضیان به شرح ذیل قابل اجراست.

شرايط عمومي متقاضيان دريافت زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي
1 – 1 – ایرانی الاصل بودن متقاضی
1 – 2 – داشتن تاهل یا حداقل 22 سال سن
تبصره : واگذاری زمین به متقاضیان خواهر در صورتیکه سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشند بلامانع است.
1 – 3 – داشتن برگه پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم یا موقت برای برادران متقاضی ضروری است.
تبصره : برای برادرانی که وضعیت نظام وظیفه آنان مشخص نیست ارائه تاییدیه اشتغال به تحصیل یا هرگونه مدرک دیگری دال بر معافیت از خدمت نظام وظیفه از مراجع دولتی ضروری است.
1 – 4 – متقاضی نباید دارای زمین مسکونی یا سابقه اخذ آن از دولت و نهادهای انقلاب باشد.
1 – 5 – متقاضی باید متعهد سکونت در محل مورد نظر پس از اخذ زمین شود.
1 – 6 – سپردن تعهد برای اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات ظرف مدت 3 ماه پس از تحویل زمین و احداث بنا در چهارچوب ضوابط و دستورالعملهای بهسازی مسکن روستایی ضروری است.

 

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

 

 

شرايط خاص واگذاري زمين به اشخاص حقوقي
2 – 1 – واگذاری زمین به سازمانهای دولتی. نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس طرحهای مصوب آنها با رعایت طرحهای تفضیلی. عمرانی . با محدودیت سه ماه برای شروع پروژه در زمین واگذاری بلامانع است.
2 – 2 – واگذاری زمین به تعاونیهای مسکن کارگری و کارمندی با اخذ تعهد 6 ماهه برای شروع عملیات ساختمانی و رعایت طرحهای تفکیکی مصوب بنیاد مسکن بلامانع است.
تبصره : اعضاء تعاونیهای مذکور باید دارای کلیه شرایط بند 1 برای اشخاص حقیقی باشند.

در صورتي كه متقاضيان حقيقي يا حقوقي زمين تحويلي را بيش از زمان قيد شده در برگه واگذاري معطل و يا براي منظور ديگري بهره برداري نمايند واگذاري باطل و زمين مسترد خواهد شد.فروش زمين قبل از احداث بناي مورد تقاضا به طور كلي ممنوع بوده و در صورت احراز موضوع مسترد خواهد شد.

در صورت لزوم بنياد مي تواند تا مدت 5 سال فروش زمين و مستحدثات احداثي در آن را ممنوع اعلام نمايد.

اولويتها
در شرایط یکسان متقاضیانی که دارای شرایط مندرج در ذیل میباشند از اولویت دریافت زمین برخوردار هستند.
5 – 1 – خانواده شهداء. جانبازان و آزادگان و معلولین.
5 – 2 – اشخاصی که تمام یا بخشی از منازل مسکونی آنان در طی اجرای طرحهای هادی تخریب شده است.
5 – 3 – اشخاصی که مسکن آنان بر اثر بروز سوانح طبیعی تخریب شده و بر اساس طرحهای مصوب مجبور به جابجایی هستند.
5 – 4 – ساکنینی که دارای سابقه سکونت طولانی تری در محل مورد نظر هستند.
5 – 5 – متقاضیانی که محل اشتغال آنها نیز در روستاهای مورد واگذاری بوده یا مرتبط باشند.
6 – 5 – انتقال سند مالکیت پس از اتمام عملیات ساختمانی با رعایت شرایط مندرج در برگ واگذاری موقت بلامانع است

  • ۹ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011