الگوي پيشنهادي براي تعيين تعداد مسئولين امور مالي دهياري‌ها

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
الگوي پيشنهادي براي تعيين تعداد مسئولين امور مالي دهياري‌ها

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، از تشكيل نشست بررسي ” الگوي پيشنهادي براي تعيين تعداد مسئولين امور مالي دهياري‌ها ” با حضور جمعي از مديران‌كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‌ها به ميزباني استانداري خراسان رضوي در مشهد مقدس خبر داد.

اسمعيل زيارتي نصرآبادي با بيان مطلب فوق اظهار كرد : انتظام‌ بخشي به امور مالي ، شفافيت عملكرد و فرآيندهاي جاري دهياري‌ها و همچنين توجه به بهبود وضعيت نيروي انساني نهادهاي مذكور از مهمترين موضوعات و اولويت‌هاي كاري دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردر سال‌هاي گذشته بوده و اقدامات مؤثري در اين خصوص در قالب تهيه و ابلاغ شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت گرفته است .
وي افزود: بايد توجه داشت كه مسئولين امور مالي دهياري‌ها از نيروهاي مؤثر و متخصص نهادهاي مذكور به شمار مي‌روند كه نقش ‌آن‌ها در نظم بخشيدن به امور مالي و ثبت دقيق اطلاعات و وقايع مالي و رعايت چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي‌تواند در عملكرد قانوني و منطبق با اصول و ضوابط دهياري‌ها حائز اهميت باشد. از اين رو توزيع مناسب و منطقي امور محوله به آن‌ها براساس توان اجرايي، حجم عمليات مالي و ميزان وظايف محوله مي‌تواند به كارآمدي و اثربخشي آن‌ها در عملكرد دهياري كمك نمايد.

زيارتي نصرآبادي اضافه كرد: استانداري‌ها بر اساس پيشنهاد ارائه شده در سال‌هاي گذشته به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و افزايش بهره‌وري و كارآيي در نهادهاي مذكور و همچنين تجميع اطلاعات مالي و پاسخگويي سريع و مسئولانه دهياري‌ها، واگذاري و انجام امور مالي چند دهياري از طريق يك مسئول مالي مشترك را با در نظر گرفتن پراكنش و مسافت بين روستاها، حجم عمليات مالي، ملاحظات و شرايط حاكم بر منطقه‌اي در دستور كار قرار دادند.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين اظهار كرد: به منظور انتظام‌بخشي به رويه مذكور، رفع مشكلات احتمالي و برقراري عدالت درخصوص توزيع مناسب و منطقي عمليات مالي دهياري‌ها توسط مسئولين امور مالي دهياري‌ها، تعيين الگوي پيشنهادي براي تعيين تعداد مسئولين امور مالي دهياري‌ها در اين دفتر مطرح و پس از بررسي كليات موضوع در كارگروه اقتصاد مقاومتي و امور مالي دهياري‌ها و همفكري و كسب نظر مشورتي استانداري‌ها، پيش‌نويس موصوف تهيه شد.

وي ادامه داد : تعيين تعداد مسئولين امور مالي دهياري‌ها در سطح بخش با در نظر گرفتن سه شاخص تعداد و بودجه دهياري‌ها و جمعيت روستايي تحت پوشش دهياري‌ها در سطح بخش پس از جمع‌بندي موارد و اعمال پيشنهادهاي استانداري‌ها، موضوع براي بررسي نهايي و رفع موانع اجرايي در استان‌هاي داراي شرايط ويژه در نشستي در شهر مشهد با حضور معاون امور عمراني استانداري خراسان رضوي، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي و مديران‌كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‌هاي آذربايجان غربي، اصفهان، خراسان رضوي، مازندران و هرمزگان به ميزباني استانداري خراسان رضوي بررسي شد.

وي افزود: در اين جلسه مقرر گرديد با توجه به ضرورت و اهميت موضوع، الگوي پيشنهادي براي اجرا به استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شود. 

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

  • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011