مطالب منتشر شده برای :نمونه پاسخ کارشناس ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناس رسمی دادگستری در جواب استعلام برای تخلفات ساختمانی داخل محدوده روستا

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011