نرم افزار جامع دهیاری ترز

معرفی نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز   نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز =  راهکار + ابزار  مدیریت روستا یکی از چالش های دهیاری در مدیریت روستا نداشتن اطلاعات دقیق از روستا،نداشتن درآمدزایی، نبود تفکر سیستمی، عدم مشارکت مردم، کمبود بودجه ، زمانبر بودن گزارش دهی به ادارات و … است.بسیاری از دهیاران برای مدیریت یا … ادامه خواندن نرم افزار جامع دهیاری ترز