نرم افزار جامع دهیاری ترز

معرفی نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز     با نصف هزینه کامپیوتر ، آسانتر و ارزانتر روستا را مدیریت کنید کاتالوگ نرم افزار دهیاری ترز بهمراه امکانات نرم افزار را می توانید از بخش زیر دانلود کنید. همچنین فیلم نظرات دهیاران در انتهای همین صفحه قابل مشاهده خواهد بود   ** دانلود کاتالوگ نرم … ادامه خواندن نرم افزار جامع دهیاری ترز