معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

نظرسنجی انتخاب کارآفرین برتر ملی

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

جهت انتخاب شرکت ترز بعنوان کارآفرین برتر کشوری از دیدگاه مردمی لطفا عدد ۳ را به ۳۰۰۰۰۱۱۱ ارسال فرمائید.

  • ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011