نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

مدیریت خانوار سیستم مدیریت خانوار با اطلاعات کامل شناسنامه ای

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت اطلاعات توصیفی افراد روستا و خانوارها برای افزایش قدرت تصمیم گیری، افزایش سرعت و قدرت گزارش برای دهیاری و سایر مراکز زیربط

امکانات

مدیریت اطلاعات شناسنامه

کارت ملی

تحصیلی

شغلی

خانوار

بیمه

وضعیت مالی و بهداشت

تولید اسناد الکترونیک

اطلاعات مورد نیاز ثبت احوال

کمیته امداد

بیمه

آموزش و پرورش

اداره کار

اسکن مدارک و...

کاربرد ها

داشتن اطلاعات توصیفی از خانوارها و افراد

شناسنامه اطلاعات خانوار و اهالی روستا

ساخت جامعه آماری

گزارش از جامعه آماری بر منای نام، نام خانوادگی، شغل و...

در سیستم های آماری و تصمیم گیری ها

دسترسی سریع به اطلاعات

انواع گزارش گیری ( سرپرست خانوار، بیکار، کمیته امداد، بهزیستی،کشاورز،متولیدن،متوفیان،مشاغل،آدرس، بومی و غیر بومی، ساکن و غیرساکن و...)

تسهیل گزارش دهی به ادارات و سازمانها (بخشداری، ثبت احوال، ادارات، کمیته امداد، بهزیستی،جهاد کشاورزی، بهداشت، نیروی انتظامی و...)

اسکن و بایگانی کارت ملی، شناسنامه، و.. اهالی برای موارد موردنظر

دیگر برای هرکاری نیاز به گرفتن اطلاعات افراد ندارید

قابلیت جستجو و یافتن هر فرد دلخواه تنها با یک کلیک

یافتن افراد در یک خیابان، کوچه و...

قابلیت ارسال پیامک به هر کدام از گروهها جهت اطلاع رسانی

قابلیت اطلاع رسانی به اعضای یک خانوار جهت تاکید امر ضروری