نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

نامه ها دبیرخانه مدیریت نامه های ارسالی و دریافتی

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

سیستم دبیرخانه برای مدیریت نامه های ارسالی و دریافتی جهت مدیریت نامه از ثبت تا بایگانی بهمراه سربرگها و نمونه نامه های آماده برای کاهش هزینه و زمان دسترسی به نامه ها

امکانات

دفتر اندیکاتور

شماره انداز خودکار نامه

ثبت موضوع، مقصد،شماره،تاریخ،پیوست

چندین سربرگ نامه آماده دهیاری

سربرگ نامه آماده شورا

نمونه نامه آماده

قابلیت استعلام گیری

بایگانی اتوماتیک نامه

بایگانی نامه در پرونده شخص خاص

ارسال فکس مستقیم نامه

افزودن عکس دلخواه به پس زمینه نامه

ویرایش قدرتمند

ثبت بصورت A4 و A5

چاپ نامه با سربرگ دهیاری

کاربرد ها

ثبت نامه دلخواه برای هر فرد

بایگانی نامه و حذف کاغذ بازی

کاهش هزینه نگهداری نامه ها

قابلیت دسترسی سریع به هر نامه دلخواه

جستجو نامه های ارسالی به هر مرکز

جستجو نامه های ارسالی بر اساس تاریخ

قابلت نامه های ارسالی برای هر موضوع

قابلیت ثبت نمونه نامه جهت ایجاد نامه دلخواه در سریع ترین زمان ممکن

دسترسی نامه با جستجوی سریع بر اساس موضوع نامه،مبدا،مقصد،و تاریخ و...

نامه هایتان دسته بندی شده بر اساس موضوع،تاریخ،مبدا یا مقصد قابل دسترس می باشد

نامه هایتان گم نخواهد شد

تمام اطلاعات نامه های یکسال و یا سالیان دلخواه به سهولت در اختیارتان می باشد

قبلیت چاپ بصورت A5 یا A4

چاپ نامه روی سربرگ دهیاری

چاپ نامه با سربرگ خود نرم افزار

کاهش هزینه زمانی در تولید نامه

کاهش هزینه مالی در بایگانی نامه

افزایش سرعت دسترسی به نامه ها

همه امکانات بالا برای نامه های دریافتی نیز قابل دسترس خواهد بود