نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

گزارش گیری تولید انواع گزارشات توصیفی، آمری و نموداری به سازمانها

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

ارائه انواع گزارش جهت تصمیم سازی، تحویل به مراکز مختلف و یا استفاده دهیاری _ کاهش زمان گزارش دهی و افزایش بازدهی مدیریت روستا( کاهش هزینه مدیریت روستا و آزادسازی زمان مدیر روستا)

امکانات

قابلیت صدور حدود 300 گزارش کاربردی

امکان نمایش و انتقال گزارشات در تلفن همراه

امکان تهیه گزارش با فرمتهای مختلف (Excel- word-Pdf - …)

گزارشات آماری (خانوار- سرپرستان - بیکاران- متولدین و متوفیان، کشاورزان، بی سواد و ...)

گزارشات مکاتبات ارسالی و دریافتی (اخطاریها ، نامه به ارگانها و ...)

گزارشات مصوبات

گزارشات اطلاع رسانی

گزارشات عوارض و دریافتی و مطالبات (مبلغ و میزان درآمدزایی از عوارض زباله، پروانه، سطح روستا)

گزارشات پروانه ساختمان

گزارشات عملکرد روزانه دهیار

گزارشات حوالجات

گزارشات نموداری

گزارشات اموال دهیاری

گزارشات ماشین آلات دهیاری

گزارشات زمین ها

گزاراشات چاهها و قنوات

گزارشات ادوات کشاورزی

گزارشات پروانه کسب

گزارشات پروژه های عمرانی

گزارشات خسارات

گزارشات اماکن تجاری ، مسکونی، عمومی

هر گزارش خود بصورت چندین ریز گزارش دسته بندی و قابل دسترس می باشد دهیار می تواند در هر اداره و سازمانی که حضور می یابد بتواند اطلاعات را در تلفن همراه خود در دسترس داشته باشد

کاربرد ها

قابلیت گزارش گیری از سرپرستان خانوار

قابلیت گزارش گیری از متولین هر سال جهت ارائه به ثبت احوال

قابلیت گزارش گیری از متوفیان هر سال

گزارش گیری از هر خانوار و اعضای آن

گزارش گیری از متاهلین

قابلیت چاپ دلخواه از هر آیتم مربوط در هر بخش

قابلیت گزارش گیری از نامه ها ی ارسالی و دریافتی بر اساس موضوع مبدا و مقصد و ...

قابلیت گزارش گیری از ادوات

قابلیت گزارش گیری از اماکن تجاری

قابلیت گزارش گیری از اماکن مسکونی

قابلیت گزارش گیری از اماکن عمومی

قابلیت گزارش گیری از زمین بر اساس نوع کاربری و سند دار بودن و ...

قابلیت گزارش گیری از چاهها بر اساس دایر بودن و فعال و غیر فعال بودن و ..

و دهها گزارش دیگر به همراه قابلیت تبدیل به Excel ‌،‌pdf ،‌Word ، RTF ،‌...