معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا
govahi-dehyari4

گواهی تایید فنی نرم افزار دهیاری ترز

گواهی تایید فنی نرم افزار دهیاری ترزپشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011