نمایش منوبستن منو

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی روستاها

وظایف شورای اسلامی روستاها

ماده۶۸قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شورای اسلامی کشورمصوب مجلس شورای اسلامی- ۱/۳/۱۳۷۵ وظایف واختیارات شوراها رابه شرح ذیل قیدکرده است :

 

۱- نظارت برحسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا.

۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های موجود درروستا و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی و عملی در این زمینه و ارائه آن به مقامات ذیربط.

۳- جلب مشارکت وخود یاری مردم و همکاری با مسئولان اجرایی، وزارتخانه ها و سازمان هایی که درارتباط با روستا فعالیت مینمایند و ایجادتسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

۴- تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

۵- نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

۶- همکاری با مسئولان ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری وبهره برداری ازتاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی ورفاهی موردنیاز روستادرحدودامکانات.

۷- کمک رسانی و امدادرسانی درمواقع بحرانی واظطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده ازخود یاری های محلی.

۸- تلاش برای رفع اختلاف افراد و محلات و حکمیت میان آن ها.

۹- ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تامین بهداشت محیط.

۱۰- همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

۱۱- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی درجهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی.

۱۲- جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی روستا.

۱۳- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار به مدت چهارسال بر اساس آئین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

 

ماده ۱ : به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.
ماده ۲ : مقصود از شورا در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.
ماده ۳ : دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۴ : تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود.
ماده ۵ : در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده ۶ : شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.
تبصره : از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستا ها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

 

 

 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

 

 

 

 

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • ۲ دیدگاه
  • |
  1. ناشناس گفت:

    آیاشوراها میتوانند اگرقتلی درمحل صورت گیردبه قاضی نظربدن یااصلا ربطی به شوراندارد

  2. منصور گفت:

    متاسفانه بعضی اعضا شورا هنوز هر ونر نمی فهمند. شما میخواهی قضاوت کنند. جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خذف می شکند بازارش . در ایران انسانهای پست وبی مقدار با نفاق وچاپلوسی جای مردان نیکو کار خدایی را پر کرده اند .وای بر ایران

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011