نمایش منوبستن منو

فرم های ۱۶ گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

فرم های ۱۶ گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۱:         فایل عکس       فایل PDF  استعلام در خصوص ضوابط ساخت و ساز قبل از تشکیل پرونده

فرم شماره ۲:        فایل عکس        فایل PDF  تقاضای صدور پروانه ساختمان روستایی

فرم شماره ۳:        فایل عکس        فایل PDF  گواهی مالکیت زمین(درخصوص زمینهای فاقد سند مالکیت)

فرم شماره ۴:        فایل عکس        فایل PDF  دستور تهیه نقشه

فرم شماره ۵:        فایل عکس        فایل PDF  برگ تعهد معماری

فرم شماره ۶:        فایل عکس        فایل PDF  برگ تعهد محاسبات سازه

فرم شماره۷:         فایل عکس        فایل PDF  تعهد نظارت

فرم شماره ۸:        فایل عکس        فایل PDF  اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی

فرم شماره ۹:        فایل عکس        فایل PDF  گزارش مرحله اول (بعد از بتن ریزی پی)

فرم شماره ۱۰:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش مرحله دوم (اجرای اسکلت و عملیات سازه)

فرم شماره ۱۱:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش مرحله سوم (اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری)

فرم شماره ۱۲:      فایل عکس        فایل PDF   گزارش مرحله چهارم (گزارش نهایی کار)

فرم شماره ۱۳:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی

فرم شماره ۱۴:      فایل عکس        فایل PDF  اخطاریه به مالک

فرم شماره ۱۵:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش تخلف به مراجع انتظامی

فرم شماره ۱۶:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش تخلف به کمیسیون ماده۹۹

 

 

 

 

 

فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

  • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011