فرم های ۱۶ گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

فرم های ۱۶ گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۱:         فایل عکس       فایل PDF  استعلام در خصوص ضوابط ساخت و ساز قبل از تشکیل پرونده

فرم شماره ۲:        فایل عکس        فایل PDF  تقاضای صدور پروانه ساختمان روستایی

فرم شماره ۳:        فایل عکس        فایل PDF  گواهی مالکیت زمین(درخصوص زمینهای فاقد سند مالکیت)

فرم شماره ۴:        فایل عکس        فایل PDF  دستور تهیه نقشه

فرم شماره ۵:        فایل عکس        فایل PDF  برگ تعهد معماری

فرم شماره ۶:        فایل عکس        فایل PDF  برگ تعهد محاسبات سازه

فرم شماره۷:         فایل عکس        فایل PDF  تعهد نظارت

فرم شماره ۸:        فایل عکس        فایل PDF  اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی

فرم شماره ۹:        فایل عکس        فایل PDF  گزارش مرحله اول (بعد از بتن ریزی پی)

فرم شماره ۱۰:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش مرحله دوم (اجرای اسکلت و عملیات سازه)

فرم شماره ۱۱:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش مرحله سوم (اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری)

فرم شماره ۱۲:      فایل عکس        فایل PDF   گزارش مرحله چهارم (گزارش نهایی کار)

فرم شماره ۱۳:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی

فرم شماره ۱۴:      فایل عکس        فایل PDF  اخطاریه به مالک

فرم شماره ۱۵:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش تخلف به مراجع انتظامی

فرم شماره ۱۶:      فایل عکس        فایل PDF  گزارش تخلف به کمیسیون ماده۹۹

 

 

 

 

 

فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

  • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011