اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

۱۱ تیر ۱۳۹۷
اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

اهداف
مدیریت اطلاعات ممیزی زمین، وضعیت و وضعیت زمین و لیست زمین های هر فرد با سایر مشخصات آن مانند چاهها و وضعیت سند زمین جهت داشتن آمار درست و مدیریت منابع روستا

امکانات

 • ثبت اطلاعات زمین
 • ثبت نوع کاربری زمین ها
 • ثیت مساحت و حدود اربعه
 • ثبت اطلاعات چاه و قنوات موجود در زمین
 • ثبت موقعیت مکانی چاه (GPS)
 • ثبت اطلاعات سند زمین
 • ثبت اطلاعات شش دانگ و مشاعی بودن زمین
 • ارائه لیست زمین بصورت یکجا
 • جستجو بر اساس نوع ملک
 • جستجو بر اساس زمین های یک مالک

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

 

کاربردها

 • نوع کاربری زمینها مشخص خواهد بود
 • نوع زمین نیز مشخص خواهد بود
 • اینکه زمین سند دارد یا نه قابل دسترس می باشد
 • و اینکه اگر زمین سند دارد مشخصات سند قابل ثبت می باشد
 • حدود اربعه زمینها قابل دسترس می باشد
 • ثبت و ساماندهی کلیه زمینهای سطح روستا
 • ثبت و مدیریت کلیه سند های زمین
 • مدیریت انواع کاربری زمینها و مدیریت
 • مدیریت و چاپ حدود اربعه زمینها و …
 • مدیریت کلیه زمینهای یک شخص
 • مشاهده زمین ها بر اساس نوع کاربری و …
 • اطلاعات اسناد رسمی زمین
 • اطلاعات اسناد مشاعی زمین و …
 • اطاعات شرکای ملک و …

 • ۱۱ تیر ۱۳۹۷
 • |
 • دیدگاه
 • |
 1. عبدالرحمن گفت:

  سلام چرابنیاد استان هرمزگان روستاییان قشم گرفتار کرده تا مجوز یک قطع زمین به روستاییان وگزارمی کند ده سال طول می کشد چراچراچرا مردم گرفتار می کنید

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011