معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا
  1. مهندس علی عراقی ـفوق لیسانسر گفت:

    اینترنت هست منطقه و دفتر اداری هم تجهیز به سیستم کامپیوتره و جهت مدیریت بهتر جامعه روستایی استفاده از نرم افزار جامع دهیاریهای ترز و اتوماسیون دهیاریها و سایر موارد نتیجه بخش خواهد شد

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011