معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا
  1. مهندس علی عراقی ـفوق لیسانسر گفت:

    اینترنت هست منطقه و دفتر اداری هم تجهیز به سیستم کامپیوتره و جهت مدیریت بهتر جامعه روستایی استفاده از نرم افزار جامع دهیاریهای ترز و اتوماسیون دهیاریها و سایر موارد نتیجه بخش خواهد شد

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011