معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور

۱۶ آبان ۱۳۹۵

طبق ماده ۱۱  حقوق و مزایای دهیار براساس مقررات قانون کار و در چارچوب اعتبارات مصوب شورای‌اسلامی روستا تعیین و به موجب قراردادی که بین دهیار و ذی‌حساب دهیاری منعقد
می‌شود پرداخت خواهد شد.
بنابراین حکم حقوقی چنانچه توسط بخشدار تایید شود و در بودجه مصوب حقوق براساس تمام وقت تنظیم شده باشد امورمالی دهیاری می تواند قرارداد دهیار را به صورت تمام وقت منعقد کند و به شرط تامین اعتبار جاری حقوق و مزایای دهیار را بر اساس تمام وقت پرداخت کند.

  • ۱۶ آبان ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011