معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تصویری گزارش همایش ملی روز روستا

17 آبان 1395

تصویری گزارش همایش ملی روز روستا و عشایر درتحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی معاون روستایی وعشایر رئیس جمهور و شورای بخش مرکزی تاکستان
 

  • 17 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011