معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

موضوع : مسؤولیت دو دهیاری با یک دهیار

17 آبان 1395

موضوع : مسؤولیت دو دهیاری با یک دهیار

سوال :
آیا بر اساس قانون تصدی مسؤولیت دو دهیاری به وسیله یک دهیار امکان پذیر است؟

جواب :
صرف نظر از اصل یک شغلی بودن و عدم جمع بین دو شغل از مجموعه ی وظایفی که مطابق با اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها و قانون شوراها بر عهده ی دهیار گذاشته شده است، چنین استنباط می کند که رعایت صرفه و صلاح هر دهیاری که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دهیاری دیگر است، ایجاب می کند که هر دهیاری، دهیار جداگانه ای داشته باشد. بر این اساس شکی نیست که در صورت تصدی دو دهیاری به وسیله ی یک دهیار، انجام دقیق وظایف قانونی متزلزل می گردد و ممکن است منافع و مصالح دو روستا تداخل و تلاقی کنند. مضافا اینکه یکی از شرایط احراز سمت دهیار به استناد بند د ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا سکونت در همان روستاست و در نتیجه بدیهی است که سکونت در دو روستا همزمان غیر ممکن است.

منبع : مجله دهیاری ها و کتاب استعلامات حقوقی انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

  • 17 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011