معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

یک جامعه شناس توسعه روستایی

17 آبان 1395

یک جامعه شناس توسعه روستایی:

۱۹ هزار روستا درکشور تنها ۳ تا ۵ خانوار دارند. ۲۸ میلیون نفر درتامین نیازهای اولیه با مشکل مواجه اند.

★ایلنا
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-423835 

  • 17 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011