معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

“دهیار” دوباره می آید

17 آبان 1395

🔴🔵 “دهیار” دوباره می آید 🔵🔴

پس از پنج سال وقفه، نشریه خبری آموزشی “دهیار” مجدد منتشر می شود.

نشریه “دهیار” پیش از این و در سال های ۸۳ تا ۹۰ توسط اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری، منتشر می شد لیکن علیرغم انتشار ۷۵ شماره، در نهایت فعالیت آن متوقف شد تا اینکه مدیریت جدید اداره کل روستایی و شوراها استانداری گلستان، مجدد قصد انتشار این نشریه داخلی دهیاری های گلستان را دارد.

شماره نخست دوره جدید “دهیار” در ۱۶ صفحه، طی روزهای آینده منتشر می شود.

  • 17 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011