معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

“دهیار” دوباره می آید

۱۷ آبان ۱۳۹۵

🔴🔵 “دهیار” دوباره می آید 🔵🔴

پس از پنج سال وقفه، نشریه خبری آموزشی “دهیار” مجدد منتشر می شود.

نشریه “دهیار” پیش از این و در سال های ۸۳ تا ۹۰ توسط اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری، منتشر می شد لیکن علیرغم انتشار ۷۵ شماره، در نهایت فعالیت آن متوقف شد تا اینکه مدیریت جدید اداره کل روستایی و شوراها استانداری گلستان، مجدد قصد انتشار این نشریه داخلی دهیاری های گلستان را دارد.

شماره نخست دوره جدید “دهیار” در ۱۶ صفحه، طی روزهای آینده منتشر می شود.

  • ۱۷ آبان ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011