معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

نمای از مر کز دهستان سهرین

18 آبان 1395

نمای از مر کز دهستان سهرین ( معروف به روستای آهوان شمال غرب کشور) در بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان از تمامی همکاران جهت بازدید از آهوان دشت این روستا دعوت بعمل می آید

  • 18 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011