معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

حسابرسی از حساب دهیاریها باید مجوز از طرف دفتر امور روستایی داشته باشند

20 آبان 1395

حسابرسی از حساب دهیاریها باید مجوز از طرف دفتر امور روستایی داشته باشند …. طبق ماده ۵۴ تشکیلات دهیاریها دهیار موظف است گزارش عملکرد خود را به شورا و رونوشت خود را به بخشدار ارسال کند …. در این گزارش موارد مالی را نیز از طرف دهیار گزارش داده میشود.

  • 20 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011