معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

حسابرسی از حساب دهیاریها باید مجوز از طرف دفتر امور روستایی داشته باشند

۲۰ آبان ۱۳۹۵

حسابرسی از حساب دهیاریها باید مجوز از طرف دفتر امور روستایی داشته باشند …. طبق ماده ۵۴ تشکیلات دهیاریها دهیار موظف است گزارش عملکرد خود را به شورا و رونوشت خود را به بخشدار ارسال کند …. در این گزارش موارد مالی را نیز از طرف دهیار گزارش داده میشود.

  • ۲۰ آبان ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011