معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

وظیفه مسئول مالی ارائه گزارش

20 آبان 1395

و مسئول مالی موظف است ارائه گزارش خود را بر اساس تفریغ بودجه در اختیار دهیار قرار دارد ….. و دهیار صرفا تفریغ بودجه را به عنوان گزارش مالی در اختیار شورا و بخشدار قرار میدهد.

  • 20 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011