معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرایط و نحوه مزایده ماشین الات دهیاری

28 آبان 1395
مزایده ماشین آلات دهیاری

شرایط و نحوه مزایده ماشین الات دهیاری را بطور کامل و مرحله به مرحله :

محمدرضا شاهسونی …., [۱۳.۱۱.۱۶ ۲۲:۳۵]
سلام به مسولین مالی لطفاشرایط ونحوه مزایده ماشین الات را بطور کامل ومرحله به مرحله توضیح دهید .

بردیا راغپور, [۱۳.۱۱.۱۶ ۲۲:۴۵]
سلام، اول دستور از شورای روستا ودفتر امورروستایی می گیرید، بعد کارشناس دادگستری دعوت می کنید وقیمت میدهد وبعد آگهی مزایده میگذارید، واگر عمر مفید ماشین آلات بالا تر از ده سال باشد دهیار می تواند قطعه فروشی بکند، در ضمن اگر دهیاری کارشناس داشته باشد می توانید به جای کارشناس دادگستری ازش استفاده کنید .

kerase Hamrakare, [۱۳.۱۱.۱۶ ۲۳:۰۱]
[In reply to Narges]
سلام
به استناد بند پ ماده ۱۶ آیین نامه مالی دهیاریها مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۵.۱۹ می گوید که کمیسیون عالی معاملات باید در روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی‌و یادعوتنامه مناقصه‌محدود قید گردیده است‌، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز ورسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتربود، مناقصه تجدید و مراتب را در صورتجلسه تنظیمی‌قیدنماید. در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را بازو رسیدگی‌نماید.

FAHIME ., [۱۳.۱۱.۱۶ ۲۳:۰۲]
[In reply to بردیا راغپور]
اول مصوب شورا
درخواست دهیار
نظریه کارشناس دادگستری
نامه بخشداری ب استانداری مبنی بر فروش ماشین
بعد این مراحل اطلاعیه میدید حالا چاپ بنر داخل روستاها و شهر
مهلت برای شرکت در فروش ماشین
دریافت پاکتها و بازگشایی پاکتها درحضور شورا و کارشناس بخشداری
و نامه ای تنظیم و مشخصات ماشین رو قید و اسامی شرکت کنندگان رو نوشته از برنده کارشناس بخشداری دهیار نماینده شورا امضا بگیرید

A. Barzegar, [۱۴.۱۱.۱۶ ۰۱:۲۰]
[In reply to Narges]
سلام
طبق ماده ۸ در معاملات عمده آگهی مناقصه در دو نوبت با فاصله حداقل یک هفته با تشخیص دهیار در روزنامه رسمی ویکی از جراید کثیر الانتشار ویا درصورت وجود روزنامه محلی منتشر میگردد
۲-طبق ماده ۱۵ رسیدگی به پیشنهادات مربوط به معاملات عمده در مناقصه ومناقصه محدودویا نحوه عمل در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار ومسئول مالی دهیاری ویک نفر از افراد بصیر ومطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار وتایید شورای اسلامی روستا می باشد
طبق ماده ۱۶بند ب درصورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد کمیسیون می تواند مناقصه را تجدید ومجدا پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی روستا احاله نماید
بندپ ماده ۱۶ کمیسیون عالی باید در روز وساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی و….تشکیل وتعدادپیشنهادات کمتر از سه فقره کمتر بود مناقصه جدید ومراتب را درصورتجلسه تنظیمی قید نماید در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادات را باز ورسیدگی می نماید
از جمیع موارد چنین نتیجه گیری می شود ؛
آگهی مناقصه در دو نوبت اعلام می شود
اگر در مرحله اول پیشنهادی دریافت نشد کمیسیون رای به تجدید مناقصه میدهد
در مرحله دوم در ساعت وروز اعلامی جلسه تشکیل میشود ومراتب عینا صورتجلسه میشود و یک نسخه از صورتجلسه به شورای اسلامی ارسال میگردد
شورای اسلامی طی یک مصوبه اجازه ترک مناقصه مناقصه را به کمیسیون عالی معاملات میدهد سپس کمیسیون نسبت به سیر مراحل قانونی ترک مناقصه مینماید . 

  • 28 آبان 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011