شرط وزیرکشور برای برگزاری نمایشگاه‌ درسئول

۱۹ دی ۱۳۹۵

شرط وزیرکشور برای برگزاری نمایشگاه‌ درسئول|اگر تاجلسه بعدی شورایعالی ترافیک برنامه زمانبندی مناسب برای برگزاری نمایشگاه دراین محل ارایه نشود،برگزاری نمایشگاه درسایت سئول راممنوع میکنم
@khabaronline_ir

  • ۱۹ دی ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011