معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بودجه ی طرح های عمرانی استان کردستان

۱۹ دی ۱۳۹۵

💢جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
⭕️دولت ردیف بودجه خاصی با اعتبار یک هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی استان کردستان در نظر گرفته است.
استخدام نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بر اساس نیازها صورت می گیرد و دولت هر سال در ۲ مرحله در بهار و پاییز با توجه به نیاز دستگاها و به ازای یک سوم نیروهای بازنشسته خود نیرو جذب می کند.
⭕️دولت در بودجه سال آینده نیز این روند را مانند سالهای قبل ادامه می دهد و با توجه به نیاز دستگاه ها نیرو جذب می کند.
⭕️وی در خصوص استخدام دهیاران به عنوان کارمند دولت هم گفت: دهیاران و شهرداری ها به عنوان نهاد غیرانتفاعی بوده و دولت برنامه برای جذب آنها به عنوان کارمند دولت ندارد و به کارگیری آنها تنها در قالب قوانین و بخش نامه ها انجام می شود.

  • ۱۹ دی ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011