معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تصویب اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها

10 بهمن 1395

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۸/۳۷۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحد قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور – مصوب ۱۳۷۰ – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها را تصویب نمود.

اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱

فصل اول-کلیات

🔴 ماده۱: محدوده خدماتی هر دهیاری به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا– که در اساسنامه شورا نامیده می شود- و موافقت شورای بخش یا جانشین قانونی آنها تعیین می شود و پس از کسب نظر از دستگا ه های ذیربط و تایید استاندار قابل اجرا است

✅تبصره: در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلا به وسیله دستگاه های ذیربط تعیین شده باشد تا تعیین محدوده جدید محدوده قبلی قابل استناد است.

🔴 ماده ۲: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود،دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خود کفا اداره می شود.

🔴 ماده۳:هر دهیاری دارای درجه ای خواهد بود که با توجه به حجم کار، درامد، جمعیت و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد کشاورری از طریق وزارت کشور ابلاغ می شود.

🔴 ماده۴: کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است

🔴 ماده ۵: دهیاری طبق بند ((م))ماده((۶۸)) قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (که در این اساسنامه قانون شوراها نامیده می شود) برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار معرفی می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

✅تبصره ۱: یک نسخه از حکم دهیاری توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال می شود.

✅تبصره۲: واحدهای ذیربط در استانداری ها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذیربط و وزارت کشور ارسال نمایند. همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام می شود.

🔴 ماده ۶ :خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می رسد :

۱ـ حجر دهیار

۲ـ از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا

۳ـ قبول استفای دهیار توسط شورا

✅تبصره : در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا ، دهیار می تواند بعد از پانزده روز از تاریخ اعالم ، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مدت ، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.

۴ـ عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط .

۵ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رئیس شورا یا نداشتن عذر موجهبه تشخیص شورا.

🔴 ماده ۷ :کارکنان دولت، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت ، موسسات عمومی غیر دولتی و دولتی و سازمان های وابسته به آنها می توانند به عنوان مأمور به خدمت در سمت دهیار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت ماموریت آن ها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می شود، چنانچه دهیار از بین مستخدمان وزارتخانه ها یا موسسات یاد شده انتخاب نشده باشد پس از برکناری یا خاتمه دوره قانونی یا استعفای او ، دهیاری ، وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی نخواهند داشت.

✅تبصره ۱ :هرگاه یکی از کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این ماده برای تصدی دهیاری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع کارمند مکلف است با ماموریت او موافقت کند.

✅تبصره ۲ :دهیار می تواندهمزمان با تصدی مسئولیت دهیاری به فعالیت آموزشی خود نیز ادامه دهد.

  • 10 بهمن 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011