معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

قوانین ده ودهیاری

10 بهمن 1395

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۰۹:۱۵]
قوانین و جایگاه شورا در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
اصل هفتم ای قانون طبق دستور قران کریم (( وامرهم شوری بینهم)) و ((وشاورهم فی الا امر)) شوراها،مجلس شورای اسلامی،شورای استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند
موارد،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از ان معین میکند

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۰۹:۲۰]
اصل یکصدم قانون اساسی برای پیش برد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورایی ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورای به نام شورای ده بخش شهر شهرستان یااستان صورتمیگیردکه اعضای ان را مردم همان محل انتخاب می کنند

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۰۹:۲۶]
اصل یکصد و یک به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای همانگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود نحوه تشکیل و وظایف این شوراهارا قانون معین می کند

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۲:۳۸]
اصل یکصد و دوم شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۲:۴۱]
اصل یکصد و سوم استانداران فرمانداران بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شونددر حدود اختیارات شوراهاملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۲:۴۳]
اصل یکصدو پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۳:۱۲]
و اصل یکصد و ششم و اخرین اصل قانون اساسی بابت موضوع شورا انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرر تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به ان رسیدگی کند

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۴:۴۳]
ماده ۶۸ فصل سوم قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارن مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات بعدی وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا توضیح دادند که بند ((م))آن عبادت است:انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیاری برای مدت چهار سال براساس ایین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۴:۴۴]
همچچنین تبصره ذیل ماده مزبور(اصلاحی۱۳۸۶/۰۸/۲۷)عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس ایین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام میگردد

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۴:۴۴]
اما ماده ۸۰(اصلاحی۱۳۹۲/۰۱/۲۷)قانون مزبور گفته مصوبات کلیه شوراها موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعترض قرار نگیرد لازم الاجرا است و چنانچه مسولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ و صول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار متعرض که حداکثر باید ظرف دوهفته پس از اعلام کتبی شورا صاددر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیت دار به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور مصوبه شورا لاژم الاجرا می شود

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۴:۴۶]
تبصره ۱ ذیل ماده مزبور(اصلاحی همان تاریخ)اعتراض در مورد مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان می باشد

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۵:۰۲]
البته بند ۴ ماده ۷۰ (اصلاحی۱۳۸۲/۰۷/۰۶در خصوص وظایف و اختیارات شورای بخش نظارت بر شورای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی انها دانسته

قوانین ده ودهیاری, [۱۲.۱۱.۱۵ ۱۵:۰۳]
ماده ۴۷ ایین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۱۱:شورا موظف است ظرف مدت ۱۵روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده ۴۹این ایین نامه فردی را بعنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حکم و کارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید

  • 10 بهمن 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011