معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

کنکور برنامه ریزی روستایی

15 بهمن 1395

🔷 نکات کنکوری برنامه ریزی روستایی و مدل ها و تکنیک

https://telegram.me/joinchat/A8HInjwQCi2AMXihvqy9og

🔷 کتاب روش تحلیل منطقه ای ….. اسکات
🔷 کاربری زمین در مناطق روستایی توسط اسکات ویوتوات
🔷برنامه جامع plan برنامه اجرایی program
🔷 برنامه ریزی اخباری ماهیت تشویقی دارد
🔷 منطقه به منزله آزمایش جغرافیا است
🔷 رابطه برنامه ریزی در اروپا
Plan➡️program➡️project➡️activity
© برنامه ریزی در ایران
Plan➡️program➡️طرح➡️activity
🔘 رابطه بودجه ریزی برنامه
Plan➡️activity➡️program➡️project

🔷در روش تحلیل جریان ها، جریان اغلب بر حسب گونه و هدف است.
🔷روش تاکسونومی، توسط اندرسون و برای طبقه بندی و درجه توسعه یافتگی استفاده می شود
🔷 در روش تاکسونومی، تعیین کوتاه ترین فاصله با Dr, مقدار ایده ال با Doj، و سرمشق توسعه با cio نشان داده می شود
🔷 روش تحلیل سلسله مراتب AHP برای بدست اوردن توسعه یافتگی چندین ناحیه و درجه بندی آنها می باشد.
🔷 در مدل تاکسونومی، کوتاه ترین فاصله شهرستان ها را سایه و بزرگترین فاصله ، مدل می گویند

🔷 درجه توسعه یافتگی fi بین صفر و یک می باشد و هر قدر به صفر نزدیکتر باشد، توسعه یافته تر است.
🔷کتاب ایالات منفرد از فون تونن است
🔷 در برنامه ریزی منطقه ای رومیان پیش رو و هلند الگو برنامه ریزی جدید هستند
🔷برنامه ریزان، توسعه را واژه لغزنده و گمراه کننده می دانند
🔷 مدل ماهیت دورانی رشد روستایی، از دکتر بهفروز است.
🔷 ساده ترین روش برای تعیین مرکزیت و مکان یابی روستایی، جمعیت است.
🔷 روش اسکولوگرام در تعیین مرتبه ی فضاها در برنامه ریزی کاربرد دارد.

  • 15 بهمن 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011