اِستراسبورگ شهر هنر و معماری فرانسه

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

اِستراسبورگ شهری زیبا در شمال شرقی فرانسه نزدیک مرز آلمان و دارای آمیزه ای از هنر و معماری فرانسوی-آلمانی است باتوجه به اهمیت ویژه آن به عنوان مرکزقانون گذاری اروپا برگزیده شده است
@tabrizluxurycity

  • ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011