معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

صنایع دستی روستای سه چشمه

9 فروردین 1396

صنایع دستی روستا سه چشمه ساردوئیه
قالی بافی ، کلیم باقی ، جاجیم بافی از صنایع قدیم وصنایع دستی مدرن کیف بافی ، رومیزی ،پته دوزی از صنایع روستا می باشند
🍒 @sahchashmah
 

  • 9 فروردین 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011