معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اجرای آئین عروس گوله

۹ فروردین ۱۳۹۶

🌹اجرای آئین عروس گوله🌹

از باشکوهترین آیین های نمایشی استان گیلان
@Gil57
در روستای زیبای گره گوابر – اشکور

📸کانون فرهنگی هنری روستای گره گوابر
@Eshkevarshenasi2

  • ۹ فروردین ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011