معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دستورالعمل سطوح مکاتبات دهیاری

16 فروردین 1396
نامه نگاری و مکاتبات اداری دهیار

📚📕 قوانین ده و دهیاری📘📚

#مکاتبات
#دهیاری

🔵 دستورالعمل سطوح مکاتبات دهیاری.

🔴 به منظور تسهیل امور اداری و پرهیز از نابسامانی‌ در مکاتبات و امور دهیاری‌ها، سطوح مکاتبات دهیاری‌ها در چارچوب شرح وظایف دهیاری‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد.

۱⃣ در صورت نیاز به مکاتبه با هر یک از سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی، دهیار می تواند با پایین‌ترین سطح مدیریتی مربوطه در سطح بخش (و در صورت نبود شهرستان یا استان) مکاتبه نماید.
✅ تبصره۱: چنانچه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی مورد مکاتبه بعد از گذشت یک ماه از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانه مربوطه، پاسخ لازم را ارائه ننمایند، دهیار می‌تواند ضمن پیوست سوابق، با سطح بالاتر مدیریت مربوطه(شهرستان و یا استان) مکاتبه و رونوشت نامه را برای سطح مدیریتی پایین‌تر ارسال نماید.
✅ تبصره۲: چنانچه هریک از سطوح مدیریتی بالاتر نیز پس از چهل وپنج روز (۴۵روز)از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانه مربوطه پاسخ لازم را ارائه ننماید، دهیار ضمن پیوست سوابق میتواند با سطح مدیریتی بالاتر مکاتبه و رو نوشت نامه را برای سطوح مدیریتی پایین تر ارسال نماید (این فرآیند تا سطح ملی ادامه خواهد داشت).
۲⃣ هریک از سطوح مختلف مدیریتی کشور در هر سطحی که باشند در صورت نیاز می توانند مستقیماً با دهیاری مکاتبه نمایند.
۳⃣ در مواقع #بروز سوانح و حوادث غیر مترقبه، دهیاری می‌تواند بدون رعایت سلسله مراتب فوق‌الذکر عمل نماید.

🚥 @dehodehyari 

  • 16 فروردین 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011