معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شورا

4 اردیبهشت 1396

نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان شورای شهر و روستا مشخص شد

نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان شورای شهر و روستا مشخص شد، انتخابات شورای شهر و رسوتا، انتخابات سال ۱۳۹۶، انتخابات شورا، شورای شهر و روستا، انتخابات شورای شهر و رسوتا سال ۱۳۹۶

  • 4 اردیبهشت 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011