معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

سپاس نامه

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپاس نامه

بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر جندقیان، معاونت محترم امور دهیاریهای کشورکه در جلسه مورخه ۹۵/۱۲/۱۰ قول مساعد نامه ابقاء دهیاران سراسر کشور را داده بودند،
و حالا با تنظیم و امضاء نامه ابقاء دهیاران کمک شایانی به افزایش رضایت شغلی مدیران روستاها(دهیاران) نموده اند کمال امتنان و قدردانی به عمل می آید.

از طرف دهیاران(شهرستان خواف – بخش جلگه زوزن) استان خراسان رضوی

http://telegram.me/dehyarizoozankh  

  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011