معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

سپاس نامه

10 اردیبهشت 1396

سپاس نامه

بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر جندقیان، معاونت محترم امور دهیاریهای کشورکه در جلسه مورخه ۹۵/۱۲/۱۰ قول مساعد نامه ابقاء دهیاران سراسر کشور را داده بودند،
و حالا با تنظیم و امضاء نامه ابقاء دهیاران کمک شایانی به افزایش رضایت شغلی مدیران روستاها(دهیاران) نموده اند کمال امتنان و قدردانی به عمل می آید.

از طرف دهیاران(شهرستان خواف – بخش جلگه زوزن) استان خراسان رضوی

http://telegram.me/dehyarizoozankh  

  • 10 اردیبهشت 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011