معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

زیبایی های زندگی در روستا

16 اردیبهشت 1396
زیبایی های زندگی روستایی

در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند. یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم، همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.

زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد. شاید بسیاری از شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش یک شب یک مرد روستایی را نداشته باشند. پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و آمدن شب تیره در روستا. شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم، آنچنان آرامشی به روستا نشینان می دهد که همواره آنان را همراه است.

روستانشینی

روستا نشینان همواره یار و یاور یکدیگرند و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش آید، دیگران او را درمانند. اما در زندگی شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتا نام یکدیگر را نمی دانند چه برسد بخواهند یاور هم باشند. در روستا زن و مرد همچون خواهر و برادر هم اند و هیچ کس نگاهی آلوده به دیگران نمی کند. چرا که روستا نشینی به آنان جوانمردی می آموزد. بسیار کم پیش می آید که دختران روستایی دست به کاری بزنند که هم دامان خویش را بیالایند و هم آبروی خانواده ی خود را بریزند. وارونه ی آنچه در شهرها می گذرد، در روستا زن و مرد در بیشتر کارها با یکدیگر همکاری می کنند و نمیگذارند بار زندگی بر دوش دیگری سنگینی کند.

زیبایی های زندگی روستایی

چه زیبا گفت جنتی گزی :

«یکی بازی به بازی گفت در دشت که تا کی کوه و صحرا می توان گشت؟!»

«بیا تـــــــــا سوی شهرآریم پرواز کـه بـا شهزادگان بـاشیم دم ساز»

«گـــــــهی باشیم انیس بزم شاهان گـهی هم صحبت زرین کلاهان»

«به شب ها شمع کافوری گدازیــم به روزان با شهان نخجیر بازیم»

«جوابش داد شهباز نکــــــورای کـه ای نادان دون همت ســراپای»

«اگر صدسال باشی در بیابــــــــان جفای برف بینــــی جور باران»

«کشی هرلحظه صداندوه وخواری زچنگال عقابان شکـــــــاری»

«بسی بهتر که برتخت زرانــدود دمی محـکوم حکم دیــگری بود!»

«قناعت جنتی با تلخ وبا شــــور بـــــود نوش عسل با نیش زنبور»
 

در زندگی روستایی غذاها مزه ی دیگری می دهند و آدمی را به بیشتر خوردن وا می دارند. خوردن یک فنجان چای در روستا با شهر زمین تا آسمان فرق می کند.

گویند یکی از جذاب ترین صحنه ها که آدمی باید ببیند آمدن و رفتن خورشید است که تنها در روستا می توان نشست و با خیالی آسوده به آن نگاه کرد. اما در شهر ها صبح ها که از خواب بیدار می شویم چشممان به ساختمان های بلند بالایی می افتد که در روبرویمان ایستاده اند و حتی از تابیدن آفتاب به چهره ی خواب آلودمان هم جلوگیری می کنند. پسین ها هم که اصلا متوجه نمی شویم کی خورشید غروب کرده است. روستا نشینان وارونه ی رفتار شهری ها هنوز هم آیین ها و سنت های پیشینیان را پاس می دارند .هنوز هم تا پدر بر سر سفره ننشیند کسی نمی نشیند.

هنوز هم فرزندان در پیشگاه پدر پایشان را دراز نمی کنند.  هنوز هم به گویش پدران خود سخن می گویند و مانند شهری ها از سخن گفتن به گویش پدران خود شرم نمی کنند. روستانشینان هنوز هم از همان پوشش (لباس) های ایرانی بهره می برند و بدان می نازند.

«روستا نشینان ساده دل و راستگویند و برای بدست آوردن روزی خود دست به فریب دیگران و دروغ گفتن نمی زنند.»  شاید این سخن پیش آید که در روستا ابزارهای پیشرفته و امکانات کم است. در عوض از دلهره و هیاهو و دود و دم خبری نیست. به عنوان یک شهرنشین که زندگی روستایی را بیشتر دوست دارم به روستا نشینان میهنم پیشنهاد می کنم هرگز آرامشی که در روستاها در کنار آنان است را با دلهره و اعصاب خوردی و شتاب کاری و سر و صدای شهری عوض نکنند.

زیبایی های زندگی روستایی

خوشا به حالت ای روستایی

چه شاد و خرم، چه باصفایی

در شهر ما نیست جز دود و ماشین

دلم گرفته از آن و از این

در شهر ما نیست جز داد و فریاد

خوشا به حالت که هستی آزاد

ای کاش من هم پرنده بودم

با شادمانی پر می­ گشودم

می رفتم از شهر به روستایی

آنجا که دارد آب وهوایی

منبع

  • 16 اردیبهشت 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011