معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

عوارض دهیاری ها

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
عوارض دهیاری ها

ساز و کار وضع، تصویب و وصول عوارض دهیاری ها چگونه است؟
براساس بند 18 ماده ی 10 اساسنامه دهیاری ها مصوب 1380، یکی از وظایف دهیار تهیه تعرفه عوارض
با همکاری شورای اسلامی روستا و ارائه ی آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر
مراحل قانونی است. پس دهیار با همکاری شورای اسلامی روستا تعرفه ی عوارض مورد درخواست را تهیه
و برای تأیید به شورای اسلامی بخش ارائه می کند. شورای اسلامی بخش مؤظف است در صورت تصویب
تعرفه عوارض پیشنهادی در اجرای تبصره ی ذیل ماده ی77 قانون شوراها مصوب 1375 نسخه ای از آن را برای وزارت کشور ارسال کند.عوارض مذکور یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول عوارض مذکور را منطبق بر قانون نداند،آن را لغو کند.
بر اساس ماده ی 4 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ٧/7/١٣٧٨ وصول عوارض تصویبی روستا بر عهده ی دهیار و دهیاری است و براساس ماده ی 5 همین آیین نامه دهیار باید با مشخص کردن نحوه ی وصول و استفاده از ساز و کارها قانونی در اختیار، نسبت به وصل عوارض مربوط اقدام کند. پس پیشنهاد با شورای اسلامی روستا و دهیاری است. تصویب با شورای اسلامی بخش و وصول پس از یک ماه از ارسال هر مصوبه با وزارت کشور است.

 

دانلود فایل PDF 

 

 

منبع : مجله دهیاری ها و کتاب استعلامات حقوقی انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها


🔴 برای سفارش محصول مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011