معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

مسافرت به سربازروستای هدف گردشگری حاجی آبادکیشکور

27 خرداد 1396

مسافرت به سربازروستای هدف گردشگری حاجی آبادکیشکور
این روستادرفاصله۵۰کیلومتری شهرستان سربازدردهستان کیشکورقراردارد.پس ازگذشتن ازرودخانه سربازبه طرف دهستان کیشکوردرورودی این منطقه باغات سرسبزوپربار روستای حاجی آباد که دارای گونه های متنوع ازمیوه ها می باشدو شاخه های درختان به هم گره خورده است که نظرهربیننده ای راجلب خودکرده وبوی خوش شکوفه های درختان وعلف زارها خستگی راه راازبین میبرد.باغات این روستاشامل میوه های گوناگون وانواع خاص منطقه ای می باشدانبه شیرین وترش که ازنوع ترش آن ترشیهای گوناگون محلی میتوان درست کرد. ازانواع مرکبات ومیوه ها می توان لیمو،پرتغال،نارنگی،نارنج،انار،زیتون،کنارکه بیشترین پوشش درختی منطقه ای کیشکوررا به خوداختصاص داده است که با نظربه هرطرف میتوان آن رامشاهده کرد.میوه خاص ویژه شهرستان سربازبخصوص روستای حاجی آباد پاپایا یاهمان خربزه درختی رانام داردکه سوغات هندوستان به این منطقه است وطعمی شیرین وبسیارلذیذوبه یادماندنی داردکه هم به عنوان میوه وهم به عنوان تقویت کننده روده ومعده استفاده میشود.مزارع منطقه که مردم بامهندسی منحصربه فردخودسنگ رابالای سنگ بندداده وحصارمزرعه رابه وجودآورداند.باهدایت آب سیلاب رودخانه به سمت مزارع وته نشین شدن خاک مرغوب همراه سیلاب درآن کشاورزان پرتلاش وزحمت کش باکاشت محصول گندم،جو،یونجه،پیاز،فلفل،بادمجان،بامیه،نخودوماش سالهای عمرخودرامی گذرانندوشاکرنعمتهای خداوندهستند.کوه هادراطراف روستاماننددیوارهای بلندقرارگرفته اند.که می توان ازماران کوه نام برد.که نوک قله آن زمینی مسطح وهمواراست.که داستان های قدمی دردل آن نهفته است.که سرگذشت زندگی پیشنیان رابازگو می کند.  

  • 27 خرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011