معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

گرد همایی شوراهای اسلامی و دهیاران

12 تیر 1396
گرد همایی شوراهای اسلامی و دهیاران

گرد همایی شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان فاروج با محوریت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها .

ازخانم خوش سیما دهیار یام .
@dehyariyam

 

  • 12 تیر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011