معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

گرد همایی شوراهای اسلامی و دهیاران

۱۲ تیر ۱۳۹۶
گرد همایی شوراهای اسلامی و دهیاران

گرد همایی شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان فاروج با محوریت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها .

ازخانم خوش سیما دهیار یام .
@dehyariyam

 

  • ۱۲ تیر ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011