معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور

20 تیر 1396
قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور

قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور


‌ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌ و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند. ‌تأسیس دهیاریهای مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات و کمکهای دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.

‌تبصره ۱ – آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – اساسنامه و تشکیلات و سازمان دهیاریها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۳ – بودجه دهیاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۷.۴.۱۴
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۷.۴.۱۷ 

  • 20 تیر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011