معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

کتاب حقوق و قوانین روستایی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر شد.

5 مرداد 1396

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دکتر مهران شیراوند با بیان مطلب فوق گفت: مجموعه حاضر ویراست دوم جلد اول و دوم کتاب حقوق و قوانین روستایی می باشد که در سال ۱۳۹۲ توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی انتشار یافت.

وی افزود: ویراست دوم این مجموعه که توسط سید عارف موسوی و مصطفی طالشی تالیف، تدوین و گردآوری شده است به دلیل ضرورت بازنگری و اعمال قوانین و مقررات جدید و همچنین انتخاب شوراهای اسلامی روستا و انتصاب دهیاران جدید الورود در سال جاری از طریق مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به چاپ رسید.

شیراوند در زمینه ضرورت بازنگری مجموعه مذکور اظهار کرد: زمینه سازی آشنایی هر چه بیشتر متولیان امور توسعه روستایی با ضوابط و مقررات قانونی و حدود و ثغور وظایف محوله، نقش غیر قابل انکاری در قانونمند شدن اجرای وظایف و رعایت حقوق روستاییان دارد؛ بر همین اساس این مجموعه مشتمل بر قوانینی است که ناظر بر امور مدیریت و توسعه روستایی می باشد.

وی در ادامه افزود: این منبع و ماخذ ارزشمند شامل‌ بخش‌های‌ متنوعی‌ از جمله‌ قوانین‌، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساسنامه‌ ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و… می باشد که با هدف آموزش و آشنایی مدیران و کارشناسان حوزه روستایی بخصوص دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا، بخشداران، و فرمانداران تدوین شده است.

شیراوند ضمن تقدیر از مولفان این مجموعه اظهار امیدواری کرد که انتشار کتب کاربردی حوزه های مدیریت شهری و روستائی زمینه ارتقای سطح دانش شغلی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را فراهم نماید.

عناوین فصل های جلد اول و دوم این مجموعه به شرح ذیل است:

جلد اول مشتمل بر:

۱-کلیات و مفاهیم ۲- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی۳- حقوق و قوانین مدون روستایی ۴- قوانین و مقررات روستایی و برنامه های توسعه ۵- قوانین و مقررات طرح ها و پروژه های روستایی۶- قوانین و مقررات اراضی روستایی ۷- تفکیک و افراز اراضی روستایی ۸- نظارت بر ساخت و ساز در روستاها ۹- مقررات ملی ساختمان در روستا۱۰- محیط زیست و پسماند روستایی.

جلد دوم مشتمل بر:

۱-قوانین مدیریت روستایی (الف: ساختار و تشکیلات- ب:‌ قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای اسلامی روستا- ج: قوانین و مقررات مرتبط با دهیاری‌ها- د: امور مالی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا) ۲- قوانین و مقررات منابع طبیعی۳- قوانین و مقررات تعاون و مشارکت روستایی۴- قوانین و مقررات بیمه های روستایی۵- ‌قوانین و مقررات میراث فرهنگی و گردشگری روستایی۶- قوانین و مقررات حمل و نقل و راه روستایی۷- ‌قوانین و مقررات آب و آبیاری ۸- قوانین و مقررات امور ایمنی و مدیریت بحران روستایی ۹- سایر قوانین و مقررات.

 

این کتاب شامل ۹ فصل در حوزه های تشکیلات، امور اداری و استخدامی، امور مالی و حقوق و مزایا، شوراهای اسلامی، امور اراضی و ساخت و ساز ،وضع و وصول عوارض، امور حقوقی و قضایی، مدیریت پسماند، تامین اجتماعی، بیمه و تعاون و ۳۰۰ سوال چهار جوابی و… است که با هدف آگاهی بخشی و توانمند سازی حقوقی، کاهش اشتباهات و تخلفات برای دهیاران، کارکنان دهیاری ها و اعضای شوراهای اسلامی روستا تهیه و تدوین شده است.

شماره تلفن پخش : نشر شهروستا ۰۲۱۴۴۲۴۴۰۳۱ – ۰۲۱۸۶۱۷۴۲۰۱ – ۰۹۹۱۲۰۹۹۰۵۰

  • 5 مرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011