معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

جلسه تشریحی طرح کارورزی و طرح روستا تعاون

۱۱ مرداد ۱۳۹۶
جلسه تشریحی طرح کارورزی و طرح روستا تعاون

جلسه تشریحی طرح کارورزی وطرح روستا تعاون جهت اشتغالزایی درروستاهاباحضوربخشدار؛رییس اداره کارودهیاران بخش جعفرآبادبرگزار شده وبخشدارجعفرابادخواستارهمکاری دهیاران دراین خصوص شدند.
@OmidnewsjafarAbad

 

  • ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011