دومین جلسه آموزشی منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، شهرستان مهر

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

🔶دومین جلسه آموزشی منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، شهرستان مهر.
ارسالی: محمد آباده
@d_roostaee_farsp
 

  • ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011