معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

معرفی عشایر ایلات و طوایف فارس

۲۱ مرداد ۱۳۹۶
معرفی عشایر ایلات و طوایف فارس

🎎معرفی عشایر -ایلات و طوایف- فارس
(این قسمت: ایل لُر؛ ممسنی و بویراحمد)

ایلات لر عمدتاً در کوهستانهای جنوب غربی ایران سکونت دارند. هر چند برخی از طوایف کوچک آنها را در خراسان و کرمان به ویژه در سیرجان و رودبار می بینیم.
درباره ایل لُر زبان ممسنی (مام حسنی یا محمد حسینی) اطلاعات موجود بسیار اندک است. همینقدر می دانیم که در آغاز قرن ۱۸ اتحادیه ممسنی، شولستان را تسخیر کرده و بدین ترتیب سرزمین لر دیگری بین کهگیلویه و شیراز بنام ممسنی بوجود آمده است. در حال حاضر ایل لر ممسنی شامل ۴ طایفه جاوید(جاوی)، رستم، بکش و دشمن زیاری می باشد که طوایف بکش و دشمن زیاری ساکن شده و دارای زندگی کوچندگی نمی باشند.
ایل لر بویراحمد علیا  شامل ۷ طایفه می باشد و در فصل قشلاق اغلب در شهرستان رستم  مستقر هستند و ییلاق آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع است.
@d_roostaee_farsp

  • ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011